Les mé lanomes choroédiens apparaissent type en as tant que brun, tumeurs en forme de dme is light in the space sous-ré tinien with the collement de la rétine Associé ,partulièrement si les tumeurs sont plus Średnica 4 milimetrów.

by Richsadler
in blog
Comments are off for this post.

Les mé lanomes choroédiens apparaissent type en as tant que brun, tumeurs en forme de dme is light in the space sous-ré tinien with the collement de la rétine Associé ,partulièrement si les tumeurs sont plus Średnica 4 milimetrów.

Wybrano leki, lub których wiadomo, ąe są nowe w czerniaka, dabrafenib i selumetynib, z zamiarem i połączenia dostarczenia do guza za pomocą nanonośnika. Nanonośnikiem lektury do tego zadania był PGA, polimer kwasu glutaminowego, jednego z najpowszechniejszych miejsców występujących w przyrodzie. Opracowany kilka lat temu w laboratorium prof. Satchi-Fainaro nanonośnik kosztów kosztów kosztów kosztów trstitki, piersi i jajnika na modelach zwierzęcych.

Naukowcy najpierw określili optymalny stosunek między badami na poziomie i poziom toksyczności, a także transportu odporności opracowanego przez komórki rakowe dla każdego lekarstwa. Ostatecznie udostępnić pole naukowe of wykorzystania, minimalną i optymalną aktywność synergistyczną. Inną zawartość stawki do stawów do stawów jest zmniejszone dawkowanie: wymagana jest znacznie niższa dawka w porównaniu z każdym lekiem zasilanym z sieci.

Historia powiązana

Kolejnym krokiem było zastosowanie modyfikacji narzędzi umożliwiających wiązanie nośnika polimerowego z wybranymi lekami. Ten połączony system może być dostępny w całym ciele z Podóżym bezpieczeństwem, powodując uszkodzenia zdrowych tkanek. Po dotarciu do komórek rakowych nanonośnik napotyka z rodziny enzymów katepsyn, które są silnie aktywowane w nowotworach złośliwych. Białka rozkładają polimer, wprowadzając leki, które są aktywne i łączą bezwładność, aby zaatakować guz. „Aby tak, gdyby kilka dni jechało jedną taksówką i wysiadało razem pod tym samym zapach” – wyjaśnił prof. Satchi-Fainaro. „Wszyscy docierają do samego celu, w tym samym czasie. „”

Nowe leczenie, przetestowane w mysim modelu czerniaka, dało obiecujące. Nanonośnik dostarczył dwa leki do guza i uwolnienie je tam w ilościach około 20 razy niż te, które docierają do guza, gdy otwiera tych leków. Ponadto efekt terapeutyczny osiągany przez leki dostarczane przez nanonośnik trwający od 2 do 3 razy w porównaniu z kosztem kontrolną i leczniczą leczoną lekami.

Zdaniem naukowców, nowa nowa platforma zapewnia znacznie lepsze wsparcie – obniżona obniżka poziomu wymaganej w zwykłych koktajlach leków. Zabieg jako całość jest również bezpieczniejszy i skuteczniejszy. W razie potrzeby wymagania do produkcji na dawkowanie wyższe maksymalny poziom dopuszczalna w obecnych metodach, tym samym jeszcze bardziej zwiększając standardy.

W tym czasie opracowaliśmy innowacyjny system w ramach leczenia leków do czerniaka, dostarczający dwa sprawdzone leki i uwalniający je w miejscu guza. Leczenie leczenie się bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż te leki podawane w postaci postacilu. Ponadto nasza platforma jest popularna i może być nowa używana do sprzedażyiej gamy leków. Uważamy, je jego potencjał w ulepszania terapii różnych chorób jest nieograniczony. „”

Prof. Ronit Satchi-Fainaro, Wydział Fizjologii i Farmakologii TAU, Sackler School of Medicine

Ódródło: Odds of the czasopisma:

Pisarevsky, E. i in. (2020) Czerniak: racjonalny projekt kwasu polyglutaminowego zapewniający optymalizowaną Kombinację leków ukierunkowanych na zmutowane BRAF i MEK w czerniaku (terapia zaawansowana 8/2020). Terapia Zaawansowana. .

„Https://www.news-medical.net/health/Choroidal-Melanoma-(French).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Uveal płakał dans l’oeil fait partie de la rion. Ceci oferujący się z l’iris coloré, you corps ciliaire, et you choroéde. Wszystkie bogactwa w me lanocytes, les cells spé cialis it qui produisent la mé lanine. Pigment Ce jest une partule foncé -coloré i et lumiere-absorbent.

Mé lanome to tumeur qui ré sulte de ces cellules. Les mé lanomes de l’oeil peuvent ĂЄtre anté rieurs (de l’iris) lub posté rieur (du choroé lub du du corps ciliaire).cardio 9 apteki

Największą częścią ces derniers są mélanomes Choro’diens, tutaj sont les malignité s intraoculaires primaires les plus courantes. L’incidence est 6 selon milionów aux Etats-Unis.

ChoroЇde est un couche foncé e qui est jest wyświetl la rétine, neuroczułego couche de l’oeil. La plupart des mé lanomes uveal sont choroГЇdiens nowe. Les mĂ © lanomes choroĂ © diens apparaissent type en as tant que brun, tumeurs en forme de dme is light in the space sous-rĂ © tinien with the collement de la rĂ © tine AssociĂ ©, partuliĂrement si les tumeurs sont plus Średnica 4 milimetrów. Jednak couleur peut s’Ă © chelonner całkowicie sans couleur lub amĂ © lanotique (rzadki) depth Ă © ment Ă pigmenter (le plus couramment).

Sympt40mes

Les mé lanomes choroĂdiens szwykle des tumeurs asymptomatiques lub silencieuses. W szkatułkach, tureur peut empiê ter sur la lentille lub la fova lub le dé © collement de la rétine de przyczyna, qui ont comme quence the acuity © visuelle lub trembler diminuà © e de la widoczność . Le plus souvent ils sont trouvé s au cours d’une inspekcja courante d’oeil.

Od tego, parfois leur hypertrophie peut entraainer, działalność żuchwy, z drżeniem widoczności lub o zmniejszonym wzroku. Le de tachement sĂ © reux se produit parfois. Powikłanie jest glaucome secondire que chirurgit en raison de la fermeture des corniers de la vacuation da znacznego tępienia świty.

MĂ © lanome Uveal – droit d’auteur Immagage: Stockings medicaux d’Alila / Shutterstock

Czynniki ryzykowne

Les facteurs suivants augmentent le risque de dé velopper un méurs lanome choroГdien:

Peau juste Cheveu blond lub rouge Yeux bleus ou verts

Inidence de ces tumeurs jest plusem dla lev © levée aux vieillesses. Elle is galement lev © levà © iw osobach w warunkach:

Zespół Naevus atypique dysplastique de naevus Melanocytosis, oculaire or oculodermal Niektóre mutacje gĂ © nĂ © tiques

Diagnostyka i zarządzanie

W plupart des mé lanomes choroédiens, leque de sympt40mes oznacza, jest tylko jednym z cours d’une inspekcja dilaté dé taillé d’oeil. L’ophthalmoscopy pośredni est l’outil le plus ważne dans le bilan des mé lanomes choroГЇdiens soupГ§onné s. Ceci łączy inspekcję i gonioskopią fissues de voyant.

Les mé lanomes Uveal peuvent imiter les naevus bé nins. Tylko kiedy, obserwacja przedwiary polega na obserwowaniu stopniowego narastania, co jest reprezentacją dla lanome. Spośród studentów studiów studiów uważnej inspekcji szczególnej uwagi pour les suivants wskazująca na plus grosque de la malignità:

Tumeur plus de 2 millimétres d’É © paisseur La précence du liquide sous-ré tinien sympt40mes widoczność Widoczność Prêsencja pigmentacji pomarań czowej (lipofuscyny) at wierzch lĂ © sion La margeon de tumeur est est front

Po naevus choroĂdien et mĂ © lanome choroĂdien tĂt podobnym biopsja ponction jest aiguille fine est parfois pr, dĂrement, jeś li popyt in the Regulation jest uznawany za r © e n cesarire. Współzależne, les ré sultats są niepililiowe. D’ailleurs, technika and a risque injecter les cellules malignes avec cette. Ainsi to pierwsza obserwacja dla modelu kręgu tumeura, ale jest to préfé réré i jeśli melanom jest petit et il n’y aucun signe d’accroissement malin.

D’autres Investments w celu ustalenia diagnozy składnikiem angiografii jest fluorescein i chographie de l’oeil. Tomography et autofluorescence optiques de cohé rence ont été © is galement zatrudnia. Ważne jest, aby kontynuować naevus choroĂЇdiens car presque 9% jego progrĂs aux mĂ © lanomes malins przez 5 lat.Ma 10 lat, c’est okiem 13% wiek 15 lat, otoczenie 17%.

Popytem na pierwotną wytrzymałość metalu choroédien jest radiothé rapie przy użyciu radioaktywnej przegrody. Technika ta dotyczy szwów a petit transport d’niezbędnik radioaktywne substancje ziarniste pour de truire les tumor cells. Pour des tumeurs plus avancées, l’oeuclé ation de l’oeil est demanée, avec la radiothé rapie postopé rataire s’indiqué par des couvertes pathologiques et cliniques.

В 

Forecastyczny

Agresywny charakter lanome du choroée peut étre pré vue utilisant plusieurs zmienne:

Les éléments cellulaires, avec les cells é pithÉlioĂ © ayant de plus mauvais rĂ © sultats qu’axent les types celled Waistle de la tumeur L’ampleur antĂ © rieure de la tumeur Participation du corps ciliaire é cart extraoculaire Les characterystyka histopatologiczna aiment l’activitĂ © mitotique et l’filtration lymphocytique

Le taux de mortalité assorti jest incydentem de la recidive, de metastase, et de partycypacja des Tissus extraoculares. Presque 30% choroĂdiennes tumeurs avec la tastase sont Associations jest zgubnym problemami w ciągu dnia 5 lat.

Bibliografia

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/Choroidal-Melanoma-(Spanish).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Naczyniówka w obręczy jest część przewodu naczyniowego oka. To, pakiet się z tęczówki kolorowe, rzęskowego i naczyniówki. Wszystkie tylko bogate w melanocyty, wyspecjalizowane komórki produkujące melaninę. Pigment To jest część lub wersja kolorowa, pochłaniająca światło.

Czerniak to guz, przedstawia te komórki. Czerniaki oka mogą występować od najnowszych (od tęczówki) od najnowszych lub (od naczyniówki ciała lub rzęsek).

Część na bogatsze czerniaki naczyniówki, które są najczęstszymi pierwotnymi nowotworami wewnątrzgałkowymi. W USA zachorowalność wynosi 6 na milion.

Koroidy to niejasna hedon, która jest wiadomość siatkówki, neurosensorycznej głowy aro. Większość czerniaków naczyniówki ma pochodzenie naczyniówkowe. Czerniaki naczyniówki wyglądają jak brązowe typowo jako, kopulaste guzy uniesione w przestrzeni podsiatkówkowej z towarzyszącym zniszczeniem siatkówki, zaznacz te guzy mają około 4 milimetry 4 milimetry 4 milimetry Jednak kolor może wahać się od powiązania wyblakłego amelanotic lub (rzadkie) do głęboko pigmentowanego (jak najczęściej).

Objawy

Choroidal melanomas to na ogół guzy asymptomatic lub silent. W niektórych przypadkach guz zmiany w linii widzenia na soczewkę, dołek lub odwarstwienie siatkówki, co powoduje zmiany pola widzenia lub maskowanie widzenia. Jeśli odkryjesz, jest to często możliwe podczas rutynowego badania wzroku.

Różnice w odbiciu wzroku. W innym przypadku zachodzi czasem, Inne powikłania to jaskra wtórna, spowodowana zamknięciem kątów drenu przez rozległe odwarstwienie siatkówki.

Czerniak błony naczyniowej oka – fot. Prawa autorskie: Medical Environments / Shutterstock by Alila

Czynniki ryzyka

Następujące kontrole zwiększają ryzyko rozwoju czerniaka naczyniówki:

Jasna karnacja Blond lub rude włosy Niebieskie lub Zielone brzegcze

Częstość występowania tych guzów jest wyższy w starszym wieku. Wysoko jest też w indywidach z następującymi warunkami:

Znamię nieprawidłowe Zespół znamię dysplastyczne Melanocytoza, lub oczy lub okulodermalne Niektóre mutacje genetyczne

Diagnoza i zarządzanie

W Regionie czerniaków naczyniówki brakuje oznak oznak, które odkrywają podczas egzaminu rozszerzonego oka. Oftalmoskopia pośrednia jest pierwszym królem zaradczym ostatnio do oceny canjrzanych czerniaków naczyniówki. To, jeśli łączy się z egzaminem i gonioskopią rąbane z lampy.

Czerniaki błony naczyniowej oka mogą naśladować łagodne znamiona. Kiedy jest spokojne, można preferować obserwację, wypatrując progresywnego, czyli znaku czerniaka. Większe guzy Późniejsze rozważania, rozważenia więzi na Późniejsze Ryzyko P późniejsze:

Guz powyżej 2 mm Obecność stanowisko podsiatkówkowego Objawy związane ze wzrokiem Obecność pomarańczowej pigmentacji (lipofuscyna) na powierzchni zmiany Brzeg guza styka sizro z głowerwąą

Z znamienia naczyniówki i wczesnego czerniaka naczyniówki podobnej, czasami pobiera się aspirację igłową dokładna biopsja, dotyczy leczenia, jeśli uzna się za dostępne. Jednak nigdy nie są w żaden sposób niewzruszeni. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wyssania złych komórek za pomocą tej techniki. W związku z tym początkowa obserwacja Struktury wzrostu guza może być preferowana, jeśli czerniak jest niewielki i nie ma oznak złego wrostu.

Inne Badania diagnostyczne dla ustala diagnostykę obejmującą angiografię fluoresceiny i sonografię aro. Tomografia i autofluorescencja optyka też dla spójności, jeśli masz używany. „Ważna jest śledzenie” „Agnieszka naczyniówkowa nevi, ponieważ 9% z not payment w ciężkie czerniaki w ciągu 5 lat. Za 10 lat jest ok. 13%, za 15 lat poszukuje si 17%.

Leczenie podstawowe czerniaka przebiega równolegle np. Radioterapia płytką radioaktywną. Ta technika zszycie złotej fali nośnej radioaktywne nasiona do niszczenia komórek nowotworami. W przypadku bardziej zaawansowanego guzów wymagane jest wyłuszczenie oka, z pooperacyjną radioterapią, jeśli jest to pomoc w podsumowaniu patologiczno-klinicznym.

В 

Rocovany

Naturalność czerniaka koroidów można przewidzieć możliwość wykorzystania możliwości wykorzystania typu różne:

Składniki komórkowe, przy czym komórki nabłonkowe gorsze komórki komórek Rozmiar guza Przedni fragment guza Zajęcie ciała rzęskowego pozagałkowy Cechy histopatologiczne, taker

Śmiertelność wraz z częstością nawrotów, przerzutów i zajęcia z tkanek zewnątrzgałkowych. Przypadki losowe 30% guzów współwystępuje z metastazą, jeśli asocjuje do śmiertelnego skutku w postaci płytek nazębnej lub wartości 5 α.

Bibliografia

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„https://www.news-medical.net/?tag=/Choroidal-Melanoma”,”200”, „OK” ”„ https://www.news-medical.net/news/20200917/Hannover- and -Rostock-team-up-up-to-development-nieinwazyjna-optyczna-diagnostyka-czerniaka.aspx “,” 200 “,” OK “,” Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 17 września 2020 r

Uniwersytet Leibniza w Hanowerze i Centrum Medyczne Uniwersytetu Rostock strony dofinansowanie na rozwój nieinwazyjnej optycznej diagnostyki czerniaka. Wskaźniki zachorowalności na raka skóry, znanego również jako czerniak skóry, nadal rosną w skali globalnej.

Share this article

Comments are closed.